Friday, February 24, 2006

Kampanjen skifter fokus

I 2005 var NBF-kampanjen rettet inn mot folkebiblioteket i kunnskapssamfunnet. I 2006 skifter kampanjen fokus fra folkebibliotek til skolebibliotek.

I det denne bloggen starter opp, blir Fokus 2005 avsluttet, med en intern evaluering. Kampanjens første år skal også presenteres på bibliotekmøtet i Trondheim 22.-25. mars 2006. Samtidig starter forarbeidet til kampanjen for skolebibliotekene.

Alle tiltakene foregår imidlertid under samme ramme: den store internasjonale bibliotekkampanjen som kalles @t your library på engelsk og fr@ ditt bibliotek på norsk.